Konkurs na najlepszą dobrą praktykę

Baza dobrych praktyk 

Baza dobrych praktykJest to ogólnopolski przegląd projektów zrealizowanych lub ciągle realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością. Dzięki rozbudowanej wyszukiwarce Baza stanowi doskonałe źródło pozyskiwania danych do analiz i badań. Jest to również miejsce dla osób szukających informacji na temat oferowanego wsparcia.

Baza dobrych praktyk

Ostatnio dodane dobre praktyki
Ostatnio dodane dobre praktyki
"Trudność, wysiłek, perspektywa – dodatkowe działania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „PODKOWA” w Bielsku – Białej na rzecz osób doświadczających kryzysu zdrowia psychicznego i ich rodzin".

Nazwa podmiotu realizującego: Środowiskowy Dom Samopomocy "PODKOWA"

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Projekt na rzecz dzieci z autyzmem oraz ich rodzin (rodziców/opiekunów oraz rodzeństwa) realizowany był przez MOPS w Tarnowie w latach 2014-2016 w okresie od lipca do grudnia - w ramach realizacji programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi". Kolejne trzy projekty nosiły tytuł: 2014 r. - "Tacy sami jak inni", 2015 r. - "Tacy sami jak inni - bliżej siebie" 2016 r. - "Tacy sami jak inni - silniejsi w rodzinie"

Nazwa podmiotu realizującego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

"Dostosowanie Domów Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego do potrzeb ich mieszkańców poprzez modernizację, zakup wyposażenia, profilaktykę oraz szkolenia"

Nazwa podmiotu realizującego: Starostwo Powiatowe w Limanowej

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Droga ku samodzielności osób z niepełnosprawnością

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Częstochowy

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Regionalny

Życie to teatr

Nazwa podmiotu realizującego: Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Regionalny